VELKOMMEN TIL TAKSTEKSPERTEN


Taksteksperten utfører takstoppdrag i Oslo og Akershus, hvor hovedoppdragene er Boligsalgsrapporter av boliger, Verdi- og lånetakst av eiendommer, boliger, fritidsboliger og ubebygde tomter. Vi utfører også verdivurderinger, tilstandsanalyse, byggrådgivningstjenester og Uavhengig kontroll i forbindelse med byggearbeider, samt energimerking av boliger.


boligsalgsrapport

Boligsalgsrapport

VERDI OG LÅNETAKST

VERDI- OG LÅNETAKST

takstoppdrag tjenester

Verdivurdering

Tilstandsrapport

Areal

NTF Boligtakst
Ansvarsrett Boligtakst
Takstmann